Elżbieta Zadęcka – Cieślik–Członkini Zarządu i Dyrektorka biura oraz Koordynatorka projektów w Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU, Koordynatorka projektów w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Z wykształcenia socjolożka i specjalistka prawa administracyjnego samorządowego, z zamiłowaniai zawodu działaczka społeczna.Od 16 lat silnie związana z różnymi organizacjami pozarządowymi m.in. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Skały. W tym czasie współpracowała również z partnerami biznesowymi, realizując z nimi projekty, min. w latach 2013 – 2015 PKO Bank Polski S.A, Fundacja RozwojuBankowości Spółdzielczej oraz partnerzy zagraniczni. Od 2018 r. inicjuje i zarządza projektami wspierającymi organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne w województwie małopolskim – Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego(2018), Fundusz Inicjatyw Społecznych – Małopolska Lokalnie (2019-2020). Jednocześnie w Fundacji BIS odpowiada za współpracę z partnerami biznesowymi i wolontariat pracowniczy.

Jest również opiekunką wolontariuszy, stażystów i praktykantów w Stowarzyszeniu PLinEU i w tym zakresie współpracuje z uczelniami wyższymi w Krakowie. Koordynuje projekty związane z ideą Work Life Balance i równych szans kobiet i mężczyzn – Od pomysłu do biznesu – projekty dla przedsiębiorczych kobiet; „Men in Care. Workplacesupport for caringmasculinities”.

Interesują Ją przedsięwzięcia na styku świata biznesu i organizacji pozarządowych.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze