Broker, project manager, współpracujący z inwestorami, startupami, małymi i dużymi przedsiębiorstwami z Polski oraz zagranicy, wspierając ich rozwój technologiczny oraz reprezentując ich na polskim rynku. Jako ekspert KE, MIiR, NCBR, MNiSW, PARP, MITEF, FNP, PFR, NAWA oraz instytucji regionalnych, biegle znający środowisko funduszy unijnych dla sektora przedsiębiorstw oraz B+R.
Uczestnik prestiżowego programu Top 500 Innovators, w ramach którego uczył się budowy innowacyjnych ekosystemów oraz komercjalizacji badań naukowych na Uniwersytecie Stanforda w USA.
Od 2003 roku zajmuje się realizacją międzynarodowych oraz regionalnych projektów związanych z innowacyjnością, infrastrukturą badawczą, transferem technologii oraz tworzeniem nowych produktów i usług na cele komercyjne. W Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA uczestniczył w realizacji szeregu projektów wspierających przedsiębiorczość międzynarodową oraz tworzył podwaliny pod fundusze venture w regionie zachodniopomorskim. Pracując na Akademii Morskiej w Szczecinie był współodpowiedzialny za pozyskanie, realizację oraz rozliczenie projektów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych, łącznie udało się pozyskać ok. 60 mln zł. Jako prezes jednej z pierwszych spółek celowych uczelni wyższej (Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.) zarządzał portfolio własności intelektualnej uczelni oraz laboratoriami w branży paliwowej, energetycznej oraz morskiej na cele komercyjne. Zrealizował kilkadziesiąt prac badawczo-rozwojowych także dla firm zagranicznych, założył spółkę córkę Diacoustic Systems Sp. z o.o., sprzedał 3 licencje na innowacyjną technologię nawigacyjną.
Od 2017 r. w ramach własnej działalności (www.knfr.pl) buduje zespoły eksperckie pod potrzeby firm sięgających po dotacje unijne, zarządzał realizacją szeregu projektów B+R. Wspiera startupy w pozyskaniu finansowania udziałowego, oceniając ich potencjał komercyjny. Wśród klientów ma podmioty z Polski oraz zagranicy.
Od kwietnia 2019 r. Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp z o.o., odpowiedzialny za budowę ekosystemu innowacji na Podkarpaciu, głównie w obszarze współpracy nauki i biznesu.
Koordynator programu mentoringowego dla startupów Szczecin_Up!, realizowanego pod auspicjami Urzędu Miasta Szczecin. Mentor w programach krajowych oraz międzynarodowych (również dla startupów z zagranicy). Przedstawiciel Inwestorów na rynku polskim (KIC InnoEnergy oraz FasterCapital z Dubaju). Współautor szeregu ekspertyz m.in. dot. rynku VC. Wiceprzewodniczący Porozumienia Spółek Celowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Członek Rady Fundacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Doradca w programie Akademia Managera Innowacji PARP oraz Innovation Coach.
Członek Grup Roboczych MIiR w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: VI – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku oraz 15 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy, Komitetu Monitorującego RPO Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zespołu ds. Innowacji i Badań Prezydenta Miasta Szczecin.
Poszukuje nowych wyzwań w sektorze prywatnym oraz publicznym w obszarze R+D, transferu technologii oraz komercjalizacji.
Prywatnie fan współpracy oraz dobrej muzyki rockowej, organizuje od paru lat ogniska integracyjne dla ludzi biznesu, nauki i samorządu oraz ściąga do miejsc w których pracuje nowe inicjatywy prorozwojowe.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze