W ramach Agencji odpowiada za działania agencji związane z promocją przedsiębiorczości szkoleniem i umiędzynarodowieniem MŚP, w tym m.in. za. projekty Centrum Rozwoju MŚP, Akademia PARP, Enterprise Europe Network, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, Branżowe Programy Promocji branży IT/ICT oraz sprzętu medycznego a także za działania bilateralne w ramach Programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Nadzorowany przez dyr. Polańskiego Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP pełni również rolę biura współpracy zagranicznej Agencji. W ramach departamentu organizowane są stoiska narodowe na największych wydarzeniach targowe na świecie, spotkania kooperacyjne dla polskich przedsiębiorców a także szkolenia informacyjne poświęcone internacjonalizacji MŚP i rozwojowi eksportu.

Michał Polański reprezentuje Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w pracach Europejskiej Sieci Innowacyjnych Agencji (TAFTIE)

Michał Polański posiada wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych ze środków Budżetu Państwa oraz środków europejskich, w tym w ramach programów: Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Kapitał Ludzki, Inteligentny Rozwój, Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (2007–2013), Program Ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (COSME), programu Horyzont 2020 oraz „Polska Pomoc”.

Od roku 2005 jest pracownikiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, początkowo jako kierownik sekcji w Departamencie Promocji Przedsiębiorczości, następnie jako zastępca dyrektora tego departamentu, odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem i realizacją międzynarodowych projektów, w tym projektów kooperacyjnych realizowanych przez PARP oraz zarządzanie kontaktami międzynarodowymi Agencji.

Michał Polański jest absolwentem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada stopień naukowy Doktora Nauk Prawnych. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2001-2005 był zatrudniony w Fundacji Fundusz Współpracy jako konsultant prawny a następnie zastępca kierownika Programu Centrum Euro Info. Posiada praktykę prawniczą w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studiował na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze