Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie kierunek Zarządzanie i marketing w gospodarce żywnościowej. Doktor nauk rolniczych, zatrudniony od 2007 roku w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie. Obecnie głównym obszarem działalności zawodowej jest upowszechnianie tematyki bioróżnorodności zwierząt gospodarskich oraz systemów certyfikacji jakości żywności. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, dotyczących systemów jakości żywności i transferu wiedzy do praktyki. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Ras Rodzimych.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze