Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ma szerokie zainteresowania zawodowe i badawcze, które obejmują zagadnienia transformacji ekonomicznej, finansowania rozwoju i rekonstrukcji gospodarek, zarządzania międzynarodowymi instytucjami finansowymi, bankowości centralnej, a także historii i metodologii ekonomii. Wykłada podstawy makroekonomii, ekonomię menadżerską, międzynarodowe instytucje finansowe oraz historię ekonomii. Aktywnie uczestniczy w debatach z zakresu polityki gospodarczej. Był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorem w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze