Krzysztof Inglot jest Prezesem Personnel Service S.A., spółki będącej liderem zatrudnienia pracowników z zagranicy na potrzeby polskich pracodawców. Menadżer HR z prawie 20-letnim doświadczeniem zdobytym m.in. w Work Service S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju, Pełnomocnika Zarządu ds. Sprzedaży i Rzecznika Prasowego. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Autor wielu komentarzy i wypowiedzi eksperckich w mediach, dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy.
W 2013 roku Krzysztof Inglot nabył uprawnienia i kompetencje do pełnienia funkcji Mediatora i Arbitra, a w 2015 roku dołączył do zespołu ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł Managera Zasobów Ludzkich, a także ukończył studium podyplomowe w zakresie Zarządzania Działem Handlowym.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze