Menedżer z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą w dużych spółkach prywatnych i państwowych. Pracował dla Orange, Sygma Bank, Polbank, PZU, szwedzkiego międzynarodowego wydawcy Mediaplanet Publishing House oraz francusko-hiszpańskiego Natexo. Doradzał spółkom technologicznym ServoCode oraz Spectre Solutions z branży dronowej. Obecnie związany z branżą technologii, Executive Vice President of Sales and Government Relations w Cervi Robotics, gdzie zarządza sprzedażą i kontaktami z sektorem publicznym oraz sprawuje funkcje doradcze w spółkach pokrewnych Dronhub Innovations, Robosoccer, Xerall (B-Technology). Pełni też funkcję Prezesa Zarządu oraz jest współwłaścicielem spółki z branży mediów, Independent Media Company, która wydaje PO GODZINACH – magazyn warszawski, największy bezpłatny miesięcznik dystrybuowany na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze