Ekspert rynku pracy w Konfederacji Lewiatan, członek Rady Rynku Pracy i podzespołu ds. reformy rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.
W latach 2012 – 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy oraz w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Jako współpracownik m.in. Szkoły Głównej Handlowej realizowała projekty badawcze dotyczące funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce, rynku pracy i edukacji.
Autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.
Specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i polityki społecznej.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze